Naše společnost v současné době nenabízí samostatné pozemky k prodeji systematicky.

Můžeme Vám nabídnout pozemek se stavebním povolením na Slapech (nedaleko Nového Knína).

Jeden z našich klientů se stěhuje z Čech na Moravu, a nabízí k prodeji dům postavený v našem systému mezi Dobříší a Zdicemi, asi 30 km od Prahy. Na vyžádání Vás seznámíme s podrobnostmi, a v případě zájmu Vás propojíme.

Při hledání pozemku Vám doporučujeme začít orientační představou kýženého domu. Není vhodný každý pozemek pro každý dům. V rámci nezávazné schůzky s naším pracovníkem máte možnost obhlédnout stavby našich konkrétních klientů, včetně obývaných – zde si na „cizím“ příkladě nejlépe ujasníte své představy a plány.

Ačkoli většina kupujících problémy nepocítí, je při výběru pozemku ke koupi je třeba dbát na mnoho faktorů, a my se níže pokusíme zdůraznit několik hledisek, podstatných z našeho pohledu.

Pokud Vás někdo nutí podepsat nějaký závazek, například rezervační smlouvu, těžko má za dveřmi jiného klienta. Často je takové naléhání spojeno s vážnou skrytou nebo zamlčenou vadou nemovitosti, jako jsou například podzemní vedení (překládka za statisíce), chystaná komunikace nebo výstavba v bezprostředním okolí, a tak dále. Oblíbenou fintou jsou pozemky s nádherným výhledem .. na budoucí ploty chystaného satelitu.

Doporučujeme osobní návštěvu úřadů, sousedů, správců sítí, hostince, a podobně.

Navštivte místo v různé denní době, a to nejen o víkendu, ale i ve všední den.

Je třeba prověřit skutečný stav zasíťování. Často zjistíte, že sítě jsou v komunikaci (ale nikdo Vás tam není ochoten připojit, komunikace je chráněna stavební uzávěrou), přípojka je možná (ale za desetitisíce nebo statisíce korun), elektřina je samozřejmostí (ale za dva až tři roky), a podobně.

Z hlediska přístupu na pozemek Vám jen zkolaudovaná a obecní cesta dává jistotu, že svůj pozemek budete moci užívat, a zejména na něm stavět. Smlouvy typu „cesta bude realizována po prodeji 50% pozemků a následně převedena do majetku obce“ jsou časté, ale v dnešní době obzvlášť nejisté. U cest ve spoluvlastnictví může výstavbu zcela zablokovat exekuce na jednoho z vlastníků – známe stavebníka, který takto čeká na možnost stavět dům na svém vlastním jinak bezvadném pozemku již léta.

Rovinatých pozemků je málo. Svah ale znamená vícenáklady, a malebný terén může reálnou hodnotu nabízeného pozemku snížit o statisíce korun. Doporučujeme uvážit, zda mírná sleva za svažitost vyváží prudké navýšení ceny základů, a snížení užitné hodnoty.