drevostavby
Vítejte na stránkách dřevostaveb Ovelos.
KONTAKT : +420 608 953 161

Výhody a nevýhody používaných zdrojů tepla a systémů vytápění v domech

Výhody a nevýhody používaných zdrojů tepla a systémů vytápění v domech

Používané zdroje tepla:

 • Elektrokotle
 • Tepelná čerpadla (vzduch-voda)
 • Kondenzační plynové kotle
 • Plynové kotle (výroba nových kotlů Evropskou Unií zakázána – více se dočtete níže)
 • Elektrické přímotopy – přímotopné konvektory, přímotopné podlahové vytápění (poloakumulační)

Systémy vytápění v domech OVELOS jsou nabízeny ve variantách:

 • Podlahové teplovodní vytápění
 • Otopná tělesa (otopné žebříky v koupelně a WC)

Ohřev teplé vody může být řešen několika způsoby:

 • Pro elektrokotel a elektrické přímotopné vytápění se uvažuje s externím zásobníkem (160l) pro ohřev teplé vody
 • Pro tepelné čerpadlo a kondenzační kotel se uvažuje s vestavěným zásobníkem pro ohřev teplé vody (objem dle systému)

Dovolili jsme si pro Vás zde vypsat výhody a nevýhody ke každému z používaných zdrojů tepla a systémů vytápění. Předtím si ale objasněme, jak je to s vytápěním dřevostaveb obecně.

Obecně k vytápění dřevostaveb

Dřevostavby mají obecně nízkou akumulační schopnost. To znamená, že se vytápěný prostor vyhřeje velice rychle, nicméně tepelná energie není akumulována ve zdech či konstrukci. Neznamená to větší tepelné ztráty budovy, reakce na teplotní požadavky jsou podstatně rychlejší. Nedochází k sálání tepla z konstrukčních prvků, tudíž při ztlumení tepelného zdroje je reakce podstatně rychlejší bez zbytečné tepelné setrvačnosti.

Je třeba si uvědomit, že při menším rozdílu teplot, tzn. že při nižší interiérové teplotě bude teplotní rozdíl s vnějším okolím nižší, což znamená nižší teplotní ztráty.

To nahrává systémům, které používají médium o nízké měrné kapacitě tepla. Typickým příkladem je vzduch. Tyto systémy jsou ale na pořízení nákladné, jelikož je s nimi spojena výstavba (montáž chcete-li) vzduchotechnické jednotky a potrubí. To na sebe navazuje další výdaje, které jsou spojeny s nutností úpravy návrhu stavebního řešení budovy. Proto tyto systémy zde nejsou posuzovány, ale jako příklad uveďme tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Na stejném principu pracuje i klimatizační jednotka, která je při reverzním chodu schopna vytápět prostor a to dnes již do venkovních teplot až  -18°C. Tato klimatizační jednotka není finančně tak náročná, avšak se nedoporučuje ji užít jako hlavní tepelný zdroj, pouze jako tepelný zdroj přídavný.

 

Výhody a nevýhody:

 • Elektrokotel
 • Výhody: nízké pořizovací náklady, malé rozměry, snadné ovládání,
 • Nevýhody: vysoké provozní náklady
 • Tepelné čerpadlo
 • výhody: vysoká účinnost (za 1 jednotku dodané elektřiny vyrobí 3 jednotky tepla), uplatnění tarifu na elektrickou energii s nižší cenou (D56) na celkovou spotřebu domácnosti; zdroj vhodný především pro podlahové vytápění díky jeho nízkoteplotnímu spádu
 • nevýhody: vysoká pořizovací cena, zdroj s nízkoteplotním spádem – při volbě systému s otopnými tělesy nutnost jejich větší otopné plochy, což zvyšuje pořizovací cenu a také větší otopná tělesa zabírají více prostoru

 

 • Kondenzační plynový kotel
 • výhody: nízké provozní náklady, široká škála teplotních spádů – využití otopných těles;
 • nevýhody: vyšší pořizovací cena než elektrokotle a přímotopy, nutný komín (u kondenzace nutný plastový systém např. ALMEVA)
 • Plynový kotel – od září 2015 se dle nařízení Evropské komise (č. 813/2013) zakazují prodávat a vyrábět klasické plynové turbo kotle, přičemž výrobci mohou po tomto datu pouze vyprodat stávající skladové zásoby; srovnatelné s elektrokotlem, u plynového kotle rychlejší tepelná reakcí a nutnost odkouření (komín)

 

 • Elektrické přímotopné vytápění
    • Přímotopy
 •  výhody: nízká pořizovací cena, lehká montáž, snadná obsluha
 • nevýhody: vysoké provozní náklady spojené s nejistým výsledkem – je otázkou jak rychle dokáží elektrické přímotopné konvektory vytopit prostor v porovnání s výše uvedenými zdroji tepla
    • Podlahové vytápění (kabely, rohože)
      • výhody: snadná obsluha, rychlá a přesná regulace
      • nevýhody: vysoké provozní náklady, z hlediska dlouhodobého technologická nezkušenost
 • Zdroje na pevná paliva (krbová kamna, krby, vestavěné krby atd.)

Vzhledem k dlouhodobé zkušenosti jsou výhody a nevýhody každému jistě známi. Doporučujeme pouze jako přídavný zdroj tepla.

Při výběru Vašeho budoucího zdroje tepla a systému vytápění záleží na mnoho faktorech. Prvním a nejdůležitějším je částka, kterou jste ochotni na začátku do zdroje investovat. Pokud na začátku zainvestujete více, pak se Vám tyto vyšší počáteční výdaje časem vrátí a to díky nižším provozním nákladům.

Společnost Ovelos se vždy snaží vyjít Vaším požadavkům vstříc a jsme si jisti, že společně najdeme takové řešení, se kterým budete jistě spokojeni.

Top