drevostavby
Vítejte na stránkách dřevostaveb Ovelos.
KONTAKT : +420 608 953 161

Porovnání lehké a těžké střešní krytiny

Výběr střešní krytiny pro Vaši novostavbu je úkol, který vyžaduje nemálo přemýšlení a rozhodně by neměl být podceněn. Proto v tomto článku budou probrány výhody a nevýhody v dnešní době nejpoužívanějších krytin.

Krytiny se obecně dělí dle jejich hmotnosti na těžké a lehké. Mezi nejpoužívanější těžké krytiny patří krytiny z keramických pálených tašek a krytiny z betonových tašek. Lehké krytiny jsou na trhu zastoupeny hlavně plechovými krytinami, dále existují i lehké krytiny z plastu nebo dřevěného či asfaltového šindele.

Podle čeho bychom si měli vybrat krytinu pro náš dům? Tato volba není vůbec jednoduchá a vyžaduje zvážení několika hledisek. Samozřejmě tím prvním je cena. Pak záleží na estetice, čili vzhledu, únosnosti krovu (pro těžkou krytinu bude muset být krov únosnější, aby byl schopen unést jak ji, tak další zatížení, které jsou na střechu vyvíjena) a životnosti dané krytiny, která se může velice lišit. Občas se může stát, že výběr krytiny Vám zjednoduší místní regulativ, který může určovat jak sklon, tak materiál a i odstín střechy. Záleží na místě Vašeho budoucího bydliště.

Pálené keramické tašky jsou na našem území krytinou tradiční a dosud i nejrozšířenější. Jsou univerzálním materiálem, vhodným do jakýchkoli klimatických podmínek. Jejich nabídka je velmi široká, stejně jako celá škála tvarů a barevných odstínů. Nejlehčí z pálených tašek váží od 45 kg/m2 a použít je můžeme při minimálním sklonu střechy 12°. Keramická pálená krytina výborně tlumí zvuk. Jejich nevýhodou je však značná hmotnost, nasákavost a křehkost. Její životnost je oproti betonovým taškám nižší. Kvalitní dodavatel Vám na pálenou keramickou krytinu poskytne záruku 10 až 15 let. Čím více, tím samozřejmě lépe pro Vás. Další nevýhodou tradiční pálené krytiny oproti taškám betonovým je její vyšší cena.

Betonová krytina je ze všech běžně používaných těžkých krytin nejodolnější a její životnost dle tvrzení výrobců přesahuje 100 let. Je obecně levnější než krytiny z pálených střešních tašek. Zároveň je ale krytinou nejtěžší, a proto vyžaduje krov o vyšší únosnosti (plošná hmotnost betonových tašek může být až 80 kg na m2). Beton postupem času zraje, a tudíž se odolnost této krytiny zvyšuje. Jako všechny těžké krytiny tak i betonové tašky výborně tlumí zvuk. Mezi nevýhody betonových tašek patří jejich nižší mrazuvzdornost čili odolnost vůči vysokým mrazům, poréznost a zadržování nečistot.

Mezi plechové krytiny řadíme plechové šablony a krytiny z tabulového pozinkovaného a měděného plechu. Plechové šablony jsou většinou profilované do vzhledu klasických tašek. Díky svým velkoplošným rozměrům (např. 10x1m) je jejich doba montáže v porovnání s těžkými taškami nižší. Šablony ale mohou mít i šířku několika tašek, záleží jen na výrobci a na konkrétním typu krytiny. Výhodou kromě rychlé a efektivní pokládky je i životnost, která může činit u měděné krytiny až 200 let. Ta ale není pro všechny plechové krytiny stejná a odvíjí se na volbě typu plechové krytiny a její povrchové úpravy, která může životnost o dost zvýšit. Například životnost nejlevnějších pozinkovaných ocelových plechů se pohybuje kolem 20 až 30 let. Plechové krytiny jsou velice lehké, kdy se jejich plošná hmotnost pohybuje kolem 5 až 10 kg/m2. Mezi nevýhody patří nižší schopnost tlumit zvuk oproti těžkým krytinám a také vyšší pořizovací cena samotné krytiny. Tyto nevýhody však mohou být eliminovány vhodnou volbou dalších konstrukcí domu.

Společnost Ovelos využívá při stavbě rodinným domů hlavně krovy z příhradových vazníků spojené deskami s prolisovanými trny. Ty jsou únosné, ale zároveň velice lehké. To nahrává k využití lehké střešní krytiny v podobě plechových šablon, které při správném výběru takřka nerozeznáte od keramických pálených či betonových tašek. Hluk, kterého se spousta lidí při výběru plechové krytiny obává, zde nevytváří žádný problém a to z důvodu, že se mezi plechovou krytinou a obytným prostorem nachází další konstrukce, např. tepelná izolace z minerální vlny či foukané celulózové izolace, jež mají velice dobré akusticko-izolační vlastnosti. Výběr je ale stále jen na Vás a v případě jakéhokoliv Vašeho přání Vám společnost Ovelos vyjde vstříc. Na systém výstavby Ovelos je použitelný jakýkoliv z výše uvedených řešení.

Top