drevostavby
Vítejte na stránkách dřevostaveb Ovelos.
KONTAKT : +420 608 953 161

Kondenzace vlhkosti v obvodové stěně

Skladba stěny od společnosti Ovelos je difúzně otevřená od parotěsné zábrany umístěné pod vnitřním sádrokartonovým záklopem. Což znamená, že odtud je umožněn transfer vodních par skrz konstrukci stěny. Směr transferu záleží na jednotlivých hydrostatických tlacích, jak na vnější straně tak na vnitřní. Vodní páry proudí z prostoru, kde je tento hydrostatický tlak vyšší. Obecně vzduch může za určité teploty obsahovat jen určité množství vodních par a platí že, čím vyšší je teplota vzduchu, tím více je vzduch schopen pojmout vodních par, aniž by začala vodní pára zkapalňovat (čili kondenzovat). Proto nebezpečí kondenzace hrozí v zimních měsících, kdy se vodní páry tlačí směrem ven z konstrukce a jejich teplota postupně klesá, až dosáhne teploty tzv. rosného bodu, což je místo v konstrukci, kde dojde ke změně skupenství vodních par z plynu na kapalinu (kondenzace). Teplota rosného bodu závisí na absolutní hodnotě vlhkosti vzduchu a platí, že čím je vlhkost vyšší, tím je hodnota teploty rosného bodu také vyšší. Naším cílem je tedy tento hypotetický bod X (viz. obr. dole) vytlačit co nejvíce směrem ven ze stěny, tak aby v případě kondenzace nedošlo k žádným poruchám (jako je například vznik plísní).

U stěn s konstrukčním systémem Ovelos oblast kondenzace nachází mimo stěnu, což je velice příznivé a znamená to, že by teoreticky ke kondenzaci vodních par nemělo vůbec docházet. Pokud by jakoukoliv chybou provedení došlo ke kondenzaci uvnitř stěny, jsou na vnější straně používány materiály s vysokou schopnosti difúze, které nebrání prostupu vzduchu a je tak umožněno odpaření zkondenzovaných vodních par a jejich dalšímu transferu směrem ven z konstrukce. Konstrukce stěny používá výhradně difúzní izolační materiály v podobě z minerální vlny.

Pokud je používán tepelně izolační materiál z polystyrenu, pak to je bezvýhradně materiál perforovaný, zaručující dostatečnou schopnost difuze. Tento materiál je ale používán výjimečně.

Popis obrázku:

Horní křivka pv,SAT (saturated =nasycený) – křivka částečných tlaků nasycené vodní páry

Spodní křivka pv – křivka skutečných částečných tlaků vodní páry

Průsečík křivek = bod X

drevostavby-ovelos-graf

Top